ITC POLAND

Projekt graficzny zakodowany i wdrożony na zlecenie.

Witryna zakodowana w HTML / CSS, w oparciu o framework Bootstrap, zawierająca elementy jQuery.

Strona wdrożona pod system CMS WordPress, sekcje oparte o ACF.

Zobacz witrynę

Powrót do realizacji