Broker drukarski współpraucjący z blisko 50-cioma drukarniami w całym kraju. Moim zdaniem było opracowanie 3 wariantów papieru firmowego oraz przygotowanie ich wersji elektronicznej.